Wat een vertaal computer niet kan, maar een professionele vertaler wel

Bij machinevertalen laat u een tekst door een computer vertalen. Er zijn diverse gratis en betaalde programma’s die dat kunnen. Daarvan is de app Google Translate nog steeds de meest bekende. Met deze gratis app kunt u veel tijd besparen als u documenten moet vertalen. Een vertaalmachine kan alleen niet de voordelen bieden die een professionele vertaler wél heeft.

De vertaalapp maakt een letterlijke vertaling. Bij sommige soorten teksten, en dan vooral in specialistische documenten, is het belangrijk dat de juiste vakterminologie wordt gebruikt en dat ze goed worden geredigeerd.

Machinevertalingen en hun beperkingen

Een tool voor machinevertaling is een softwarepakket of een website waarmee een tekst of een audiobestand in een andere taal kan worden omgezet. Er bestaan tegenwoordig verschillende soorten vertaalmachines. Google Translate is de bekendste en meest toegankelijke. Deze tool heeft diverse functies, waaronder spraakherkenning en de mogelijkheid om te vertalen teksten in te voeren. Kunstmatige intelligentie wordt steeds beter, maar heeft wel beperkingen.

U moet namelijk weten dat in alle talen een woord of uitdrukking afhankelijk van de context een andere betekenis kan hebben. Zo’n woord noemen we een homoniem. Automatische vertaaltools werken woord voor woord. Zij houden dus geen rekening met de context van woorden, uitdrukkingen of zinnen. Daarom staat er in sommige vertaalde zinnen echt onzin en is hun zinsbouw gebrekkig.

Automatische vertaalsoftware heeft moeite met taalkundige en culturele nuances en kan deze niet goed vertalen. Regio’s of landen hebben immers hun eigen uitdrukkingen, die voortkomen uit tradities, cultuur, gebruiken of plaatselijke gewoontes. In die gevallen bestaat de volmaakte vertaling in een andere taal dus niet. Vertaalmachines met kunstmatige intelligentie kunnen niet goed uit de voeten met dergelijke subtiele verschillen. Zij doen het vooral goed bij algemene teksten die zich voor een automatische vertaling lenen.
In het bedrijfsleven kunnen niet alle bronteksten automatisch in een vreemde taal worden vertaald. Op juridisch, fiscaal en financieel gebied,maar ook op andere terreinen komt namelijk specifieke terminologie voor, die zich niet door algemene termen laat vervangen. Kritische lezers merken het meteen als een vertaler de juiste terminologie niet beheerst, en daarmee blijk geeft van onvoldoende deskundigheid. Daarom worden tools voor machinevertaling beslist niet aangeraden voor het vertalen van zakelijke artikelen of documenten.

De voordelen van een professionele vertaler

Als u teksten laat vertalen door een geschoold en gekwalificeerd vertaler met vele jaren ervaring, dan heeft dat diverse voordelen. Dat zijn met name:

De kwaliteit van professioneel vertaalde teksten

Er gaat niets boven een echte vertaler. De technologie mag dan steeds beter worden, maar deze stelling klopt nog steeds. De mens heeft namelijk het vermogen om dingen sneller en natuurlijker te leren dan kunstmatige intelligentie. Dankzij jarenlange ervaring beschikt een professionele vertaler over vertaalvaardigheden die hem of haar in staat stellen goede vertalingen te leveren, op basis van kennis die in de loop der jaren steeds weer is verrijkt.

Het is dus heel belangrijk om dit vermogen van een mens te benutten voor vertaalwerk. Het menselijk brein weet zich steeds weer aan te passen aan de verschillende opdrachten die u kunt geven. Maar daarnaast is er ook een emotioneel aspect, dat geen computer kan nabootsen. Gebruikt u namelijk Google Translate, dan is het merkbaar dat de tekst door een robot is vertaald. Lezers moeten kunnen merken dat er gevoel in een tekst is gelegd.

Consistente resultaten

Het gebruik van een app voor machinevertaling is bijzonder riskant. U weet namelijk niet echt wat u kunt verwachten. Lang niet altijd is het resultaat namelijk de goed geschreven tekst die aan uw verwachtingen voldoet. Integendeel: vaak hebben de zinnen in die teksten een onzinnige inhoud. Sommige vertaalmachines geven zelfs verkeerde informatie.

Wilt u het juiste resultaat, ga dan naar een professionele vertaler. U kunt dan uw verwachtingen en eisen vooraf goed bespreken. Een professionele vertaler vertaalt naar zijn of haar moedertaal en heeft kennis van, en oog voor de cultuur van de beoogde lezer. En dat is van groot belang voor succesvolle communicatie en goed vertaalde documenten.

De aanvullende diensten van een professionele vertaler

Schakelt u een professionele vertaler in, dan kunt u ook van diverse aanvullende diensten gebruikmaken. Een professionele vertaler vertaalt niet alleen, maar geeft ook advies en commentaar. Door zijn ervaring kan hij of zij u maatwerk in vertaaldiensten aanbieden. Zo kan een vertaler aansluiten bij het imago van uw onderneming en relevante voorstellen doen voor succesvolle communicatie en een optimale vertaling van uw documenten.

Meestal werkt een vertaalbureau met een netwerk van professionals. Bij een vertaalbureau wordt een gemaakte vertaling dubbel gecontroleerd om onberispelijke kwaliteit te leveren, zonder spel-of typefouten. Het vertaalbureau zorgt ook dat de opmaak van de vertaling er net zo uitziet als het brondocument.

De flexibiliteit van professioneel vertaalwerk

Dit is de grootste troef van een professionele menselijke vertaler. Bij elke onderneming moeten in de loop der tijd verschillende soorten documenten worden vertaald. Denk bijvoorbeeld aan een website, contracten, algemene verkoopvoorwaarden, privacyverklaringen enz. Bij het vertalen van deze teksten gelden voor elke combinatie van een brontaal en een doeltaal specifieke redactionele voorschriften. Niet alleen de inhoud, maar ook de vorm moet in orde zijn.

Een snelle vertaling met Google Translate kijkt alleen maar naar de zinnen. Een professionele vertaler past zich echter steeds weer aan elke nieuwe opdracht en situatie aan. Hij of zij kan in de vertaalde tekst verbeteringen aanbrengen om het document nog beter af te stemmen op een branche of specialisme.

Een professionele vertaler gebruikt de juiste terminologie

Schakel altijd een echte professionele vertaler in voor het beste vertaalwerk. Zo’n vertaler beheerst de vakterminologie en communiceert dus probleemloos met uw partners en klanten.
Een automatische simultaanvertaling kan een interessante oplossing zijn voor het mkb of zelfstandigen. Dit type vertalingen heeft snelheid en toegankelijkheid als voordeel. Zo kunt u Google Translate bijvoorbeeld gebruiken bij een internetverbinding. Dit is echter niet de beste oplossing.

Hebt u een vertaling met specifieke vakterminologie nodig, zoek dan een vertaalbedrijf. Een vertaalbureau schakelt vertalers in die naar hun moedertaal vertalen en in specifieke vakgebieden gespecialiseerd zijn.

Les dernières publications
Besoin de renseignements ?
a man with his arms crossed
Hervé THEBAULT

Profitez de l'expertise et de l'expérience d'un professionnel en traduction multilingue.